Gospodar Jovanova 46, 11000 Beograd, Srbija info@soleazur.rs Ponedeljak - Petak: 09:00 - 20:00 | Subota 10:00 - 15:00 | Nedelja: neradni dan € = 117,27
info@soleazur.rs +381 (0) 11 3626-015

@

Pozovite
nas

Kontakt telefoni i informacije

Podaci firme

 

 

 

Pun naziv matične jedinice


“Sole Azur” doo, Beograd (STARI GRAD),Gospodar Jovanova 46,11000 Beograd, Srbija

1

Matični broj

20332336

2

Šifra delatnosti

7912

3

Poreski indetifikacioni broj (PIB)

105167909

4

Broj tekućeg računa

160-280742-04

5

Broj deviznog računa

00-501-0015091.0

6

Naziv banke i mesto

Banca Intesa, Beograd

7

Ime i prezime odgovornog lica

Predrag Obradović, direktor

8

Broj licence za obavljanje delatnosti

Kategorija A, Licenca OTP 126/2021 od 15.10.2021

9

Osoba zaduzena za prijem reklamacija

Ristovic Milica, 011 36 26 015
info@soleazur.rs

10

E-mail adresa
Web site

info@soleazur.rs

www.soleazur.rs